6 tháng lãi 40 tỷ đồng vượt xa kế hoạch cả năm 2021


công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL (UpCOM: VCA) đã công bố BCTC quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 643 tỷ đồng tăng 27% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 31,4 tỷ đồng tăng gấp gần 2 lần so với quý 2/2020.

Trong kỳ, Thép VICASA ghi âm 1,7 tỷ đồng chi phí tài chính và âm 4,2 tỷ đồng chi phí QLDN (trong đó có 8,4 tỷ đồng VCA được hoàn nhập chi phí dự phòng) nên kết quả sau khi trừ các khoản chi phí VCA lãi sau thuế đến gần 29 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ.

Thép VICASA – VNSTEEL (VCA): 6 tháng lãi 40 tỷ đồng vượt xa kế hoạch cả năm 2021 - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 VCA đạt 1.331 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 36,5% so với cùng kỳ, LNST đạt 40 tỷ đồng tăng 208% so với cùng kỳ 2020, tương đương EPS đạt 2.637 đồng.

Năm 2021 VCA đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.015 tỷ đồng và 16 tỷ đồng LNST – tương đương với kế hoạch kinh doanh của năm 2020. Theo đó kết thúc nửa đầu năm 2021 VCA đã hoàn thành được 66% mục tiêu về doanh thu và vượt xa mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021.

Thép VICASA – VNSTEEL (VCA): 6 tháng lãi 40 tỷ đồng vượt xa kế hoạch cả năm 2021 - Ảnh 2.

Tú Anh

Theo Trí thức trẻ


— Theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới