5 trường đại học nào ở Việt Nam có doanh thu hằng năm hơn 1.000 tỉ đồng?


Theo Bộ Giáo dục và đào tạo, từ năm 2018 – 2021 tổng thu của các cơ sở giáo dục đại học tự chủ đa phần tăng lên.

Trong top 5 trường đại học có tổng thu trên 1.000 tỉ đồng/năm có hai trường đại học tự chủ theo nghị quyết số 77/NQ-CP và 3 trường tư thục.

Top 5 trường đại học có doanh thu nghìn tỉ đồng/năm như sau:

5 trường đại học nào ở Việt Nam có doanh thu hằng năm hơn 1.000 tỉ đồng? - Ảnh 1.

Trong số này có ba trường ngoài công lập gồm Trường đại học FPT, Trường đại học Văn Lang, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn và hai trường công lập là Trường đại học Bách khoa Hà Nội và Trường đại học Kinh tế Sài Gòn.

Cũng theo báo cáo của Bộ Giáo dục và đào tạo, trong top 10 trường tham gia khảo sát có tổng thu cao nhất, có 5 trường đại học thí điểm tự chủ theo nghị quyết số 77/NQ-CP23 (Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Kinh tế Sài Gòn, Trường đại học Kinh tế quốc dân, Trường đại học Công nghiệp Sài Gòn, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Sài Gòn), 1 trường đại học công lập tự chủ (Trường đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Sài Gòn) và 4 trường đại học tư thục (Trường đại học FPT, Trường đại học Văn Lang, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn và Trường đại học Nguyễn Tất Thành).

14/30 trường có tổng thu cao nhất năm 2021 là những trường thí điểm tự chủ theo nghị quyết số 77/NQ-CP.

Thu nhập cán bộ, nhân viên tăng mạnh

5 trường đại học nào ở Việt Nam có doanh thu hằng năm hơn 1.000 tỉ đồng? - Ảnh 2.

Thu nhập của cán bộ, nhân viên các trường đại học tự chủ tăng mạnh trong 3 năm qua – Ảnh: M.G.

Đối với 23 trường tự chủ theo nghị quyết số 77/NQ-CP, trong giai đoạn năm 2018-2021, thu nhập giảng viên tăng trung bình 26,1%; thu nhập cán bộ quản lý tăng trung bình 24,5%.

Năm 2018, tỉ lệ giảng viên thu nhập dưới 100 triệu/năm chiếm 26,2% trong khi năm 2021 chỉ còn 12,7%.

Tỉ lệ giảng viên thu nhập dưới 150 triệu/năm 2018 là 57,5% và chỉ còn 46,3% năm 2021. Giảng viên có thu nhập trên 200 triệu/năm tăng từ 19,4% lên 31,34%.

Thu nhập trên 300 triệu/năm trở lên tăng từ 0,75% lên 5,97% sau 3 năm thực hiện tự chủ (2018-2021)…


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới