2 công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp tiền, Cục Thuế Tp.HCM xử lý ra sao?


Liên quan đến việc 2 công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm (Tp.HCM) là công ty Cổ phần Dream Republic, công ty Cổ phần Sheen Mega không nộp đủ tiền xài đất vào Ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính thông báo, ngày 07/7/2022, Cục Thuế Tp.HCM đã có Công văn số 8076/CTTPHCM-QLĐ gửi Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm phát triển quỹ đất như sau:

công ty Cổ phần Dream Republic, công ty Cổ phần Sheen Mega không nộp đủ tiền vào Ngân sách nhà nước theo quy định tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá để Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện theo quy định tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Khi có Quyết định thu hồi Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, Cục Thuế Thành phố sẽ thu hồi thông báo tiền xài đất, thông báo Lệ phí trước bạ đối với các khu đất nêu trên.

Đối với 20% số tiền do các công ty đặt cọc đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển vào tài khoản của Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức ngày 11 tháng 01 năm 2022 và số tiền Cục Thuế thu được do trích từ tài khoản ngân hàng khi thực hiện cưỡng chế theo Luật Quản lý thuế đối với nợ quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp. Cục Thuế thành phố kiến nghị Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để xử lý, chỉ đạo Cục Thuế thực hiện.

Bộ Tài chính cho biết, đến nay, Cục Thuế Tp.HCM đang chờ quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền xài đất của UBND Tp.HCM để thu hồi thông báo tiền xài đất, thông báo Lệ phí trước bạ và ý kiến chỉ đạo của UBND TP đối với khoản 20% tiền đặt cọc và số tiền Cục Thuế thu được do thực hiện phương án cưỡng chế trích từ tài khoản ngân hàng đối với khoản nợ quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp.

https://cafef.vn/2-doanh-nghiep-trung-dau-gia-dat-thu-thiem-chua-nop-tien-cuc-thue-tphcm-xu-ly-ra-sao-20220803100909603.chn

Linh Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


— Bài Viết theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới