10 điểm nhấn phát triển kinh tế – xã hội đẹp năm 2019Năm 2019, trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, kinh tế Việt Nam vẫn trên đà tăng trưởng ấn tượng. Đặc biệt, đây là năm thứ hai liên tiếp chúng ta hoàn thành 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, với khá nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Sau đây là các điểm nhấn phát triển kinh tế-xã hội đẹp của Việt Nam năm 2019 do Báo điện tử Chính phủ phối hợp với Báo Đầu tư bình chọn.


— Nguồn: VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới